Domov Izobraževanje Prireditve Založništvo Povezave Kontakt
Kje smo?
Podatki o društvu
Članstvo
Društveni statut
Literarna hiša Maribor
Galerija RRRudolf
Kje sta Literarna hiša Maribor in galerija RRRudolf 

Pravila delavnice

 

1. Udeležba v delavnici je brezplačna.

2. Poteka tedensko v obsegu do treh šolskih ur.

3. Da bi vas šteli za rednega člana delavnice, se morate udeležiti vsaj 80-odstotno, pri čemer veljajo za odsotnost tudi tehtna opravičila, vendar ne manj kot 50-odstotno.

4. Delavnico vodi razrednik, ki skrbi za obveščanje članov delavnice o prireditvah in vodi srečanja, vodi evidenco o udeležbi, eden od članov delavnice piše dnevnik.

5. Vsak član delavnice ima pravico, da se vsaj enkrat v tekočem letu predstavi s svojimi besedili. Spisek je sestavljen po abecedi. To je cikel, ki se lahko tudi ponovi, če je za to čas.

6. Avtor odda svoja besedila vsaj teden dni pred branjem mentorju. Besedila, ki jih oddajo člani delavnice mentorju, ostanejo trajno v arhivu delavnice. Besedila morajo biti napisana na stroju (ali računalniku) na A4 formatu enostransko in datirana z dnevom, ko jih oddajo, podpisana oziroma vidno označena z imenom njihovega avtorja.

7. Kdor zamudi svoj termin, se uvrsti na spisek po koncu seznama v ciklu.

8. Vsak član delavnice ima svojo mapo, v katero vlaga vse, kar je v zvezi z delavnico, tudi besedila, ki jih je prebral na delavnici. Mapo lahko puščate pri mentorju ali pa jo nosite s seboj. V mapi naj bo urnik/planer in najnovejši CV (curriculum vitae) člana.

9. Avtor zagotavlja, da je avtor vse besedil, ki jih je predložil za delo delavnice.

10. Mentor poskrbi za to, da so vsa gradiva za delavnico razmnožena in dostopna članom delavnice.

11. Srečanje delavnice poteka tako, da se člani delavnice medsebojno obvestijo o dogajanjih od zadnjega srečanja telavnice, nato pa se predvideni avtor predstavi s tekstom, ki ga mentor obravnava in pri tem sodelujejo vsi člani delavnice. Sledi tema iz teorije pisanja. Sledijo vprašanja in odgovori

12.  Pogovor o avtorju traja največ 45 minut. Ker gre za delavnico in ne za literarni večer, na katerem se predstavlja avto, ima mentor pravico, da presodi, koliko besedil prebere avtor.

13.  Vsak član delavnice lahko zaprosi za ad hoc mnenje o svojem besedilu na koncu delavnice (vprašanja in odgovori), vendar ne za dlje kot 5 minut vsak in ne več kot za krajše besedilo. Traja, dokler se ne izčrpajo vprašanja.

14.  Mentor je na razpolago za mnenja o literarnih besedilih le na delavnicah. Če želijo imeti posamezniki širše konzultacije o svojem besedilu mimo delavnice, se o tem dogovorijo z mentorjem s pogoji, ki jim jih postavi on. Eventualno lahko pridejo na govorilne ure – konzultacija traja do 15 minut.

15. Mnenje mentorja mora biti strokovno utemeljeno in če ni strokovnih ugovorov, je dokončno.

16. Ker je skupina velika, prosimo za tišino in red pri govorjenju.

17.  Redni udeleženci delavnice bodo dobili priporočilo pri sofinanciranju udeležbe na literarnih izobraževanjih.

20. Mentor po svoji izbiri predlaga objave besedil z delavnice v reviji Locutio.

21.  Ob koncu delavnice prejmejo njegovi člani potrdilo o tem, da so jo obiskovali. V primeru prenizke udeležbe potrdila ne prejmejo.

Ta pravila bomo po potrebi dograjevali.