Domov Izobraževanje Prireditve Založništvo Povezave Kontakt
Kulturno društvo Mariborska literarna družba
Pravila delavnice
Prijavnica za delavnico Prijavnica za delavnico - MS Word
Sodelujoči v delavnici

 

Pri delavnici so doslej sodelovali

 

2020-21

V delavnico so se vpisali: Bruno Fras, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Štefka Lang, Rozika Močnik, Ana Nikolič, Cvetka Pestiček, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Majda Strnad, Dimitrij Škrk, Ana Šmarčan, Mira Uršič, Darja Vaupotič McCord, Katja Zadravc, Erika Zorko. V času poteka delavnice smo izgubili članico Tatjano Srebrnič in Silvo Lipovec. Izbruh pandemije je vplival na delo, prekinilo se je in čakamo na boljše čase.

 

2019-20

V delavnico so se vpisali: Bruno Fras, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Srečko Klemenc, dr. Tilka Kren Obran, Štefka Lang, Silva Lipovec, Rozika Močnik, Ana Nikolič, Cvetka Pestiček, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Justina Strašek, Majda Strnad, Dimitrij Škrk, Ana Šmarčan, Mira Uršič, Darja Vaupotič McCord, Katja Zadravc, Erika Zorko. V času poteka delavnice smo izgubili člana Dušana Kuzma, Angelco Fujs in Majo Dolinar (Gradec), ki se sicer ni mogla udeleževati srečanj delavnice, a ji je sledila. Od delavnice se je zaradi zdravstvenih razlogov poslovil tudi Srečko Klemenc, delavnico pa je zapustila tudi Justina Strašek.   

  

2018-19

Ob koncu ciklusa literarne delavnice za starejše avtorje v juniju so sodelovali Ivana Hauser, Ana Šmarčan, Rozika Močnik, Majda Strnad, Ana Nikolič, Tatjana Srebrnič, Dimitrij Škrk, dr. Tilka Kren, Majda Senica Vujanovič, Katja Zadravec, Dušan Kuzma, Bruno Fras, Erika Zorko, Silva Lipovec, Štefka Lang, Cvetka Pestiček, Srečko Klemenc in Darja Vaupotič. Prijavljena je bila tudi Angelca Fujs, ki pa se srečanj ni mogla udeleževati. Prav tako se je od delavnice poslovila dolgoletna članica Metka Lampret, delavnico je zapustil Franci Turnšek.   

 

2017-18

Delavnico so obiskovali:  Ivana Hauser, Ana Šmarčan, Rozika Močnik, Majda Strnad, Ana Nikolič, Tatjana Srebrnič, Dimitrij Škrk, dr. Tilka Kren, Majda Senica Vujanovič, Katja Zadravec, Dušan Kuzma, Bruno Fras, Erika Zorko, Silva Lipovec, Štefka Lang, Cvetka Pestiček, Srečko Klemenc in Darja Vaupotič. Prijavljena je bila tudi Angelca Fujs, ki pa se srečanj ni mogla udeleževati.

  

2016-17

V delavnici so v letniku 2016-2017 sodelovali: Kristina Berlič, Bruno Fras, Marija Gašparič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Srečko Klemenc, dr. Tilka Kren Obran, Dušan Kuzma, Metka Lampret, Štefka Lang, Silva Lipovec, Rozika Močnik, Ana Nikolič, Cvetka Pestiček, Ana-Marija Pušnik, Majda Senica - Vujanovič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Majda Strnad, Dimitrij Škrk, Ana Šmarčan, Franci Turnšek, Mira Uršič Darja Vaupotič McCord, Katja Zadravc, Silva Zemljič in Erika Zorko. Delavnico je vodil Marjan Pungartnik, razrednik pa je bila Majda Strnad.

  

2015-16

V delavnici so sodelovali: Kristina Berlič, Bruno Fras, Angela Fujs, Marija Gašparič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Srečko Klemenc, dr. Tilka Kren Obran, Dušan Kuzma, Metka Lampret, Štefka Lang, Silva Lipovec, Rozika Močnik, Ana Nikolič, Cvetka Pestiček, Ana-Marija Pušnik, Majda Senica - Vujanovič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Majda Strnad, Ana Šmarčan, Franci Turnšek, Darja Vaupotič McCord, Katja Zadravc, Silva Zemljič in Erika Zorko. Delavnico je vodil Marjan Pungartnik, razrednik pa je bila Majda Strnad.

  

2014-15

  

  

2013-14

Letnik so zaključili: Darja Vaupotič McCord, Štefka Lang, Majda Senica Vujanovič, Metka Lampret, Katja Zadravc, Ivana Hauser, Ana Šmarčan, Rozika Močnik, Majda Strnad, Jožica Hladin, Štefka Lang, Silva Lipovec, Franci Turnšek, Tatjana Srebrnič, Srečko Klemenc, Cvetka Pestiček, Mira Ribič Turičnik, Erika Zorko, Matilda Simonič, Marija Gašparič in Kristina Berlič.

  

2012-13

Delavnico je obiskovaljo 27 vpisanih: Kristina Berlič, Maja Dolinar, Marija Gašparič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Tilka Kred Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Rozika Močnik, Ana Nikolič, Milan Novak, Marijana Ovčariček, Cveta Pestiček, Zdenka Podkrajšek, Slavko Rečnik, Mira Ribič Turičnik, Anotnija Senica, Majca Senica Vujanovič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Majda Strnad, Ana Šmarčan, Franci Turnišek, Darja Vaupotič McCord, Melita Vidovič in Erika Zorko. Mentor je bil Marjan Pungartnik 

  

2011-12

V delavnici 2010-11 so sodelovali: Zvone Batista, Angela Fujs, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Mirko Kotnik, Erika Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Rozika Močnik, Ana Nikolič, Milan Novak, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Mira Ribič Turičnik, Antonija Senica, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simončič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Majda Strnad, Ana Šmarčan, Magda Šulek, Inge Vogrin Mlakar in Erika Zorko.  Občasno se je delavnice udeleževala Maja Dolinar (Gradec), zaradi bolezni sta morala delo v delavnici začasno opustiti Erika in Mirko Kotnik, občasno se je je udeležil Zdravko Kuhta, odšla je Inge Vogrin Mlakar, prišli pa so novi člani (Kristina Berlič, Marija Gašparič, Erik Kos in Slavko Rečnik).

2009-10

V delavnico so se vpisali: Zvone Batista, Katica Dajčar, Maja Dolinar, Danica Gregorčič, Angela Fujs,  Marjanca Habjanič - Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Ana Nikolič, Milan Novak, mag. Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Mira Ribič Turičnik, Antonija Senica, Majda Senica Vujanovič, Ivana Simonič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Ana Šmarčan, Magda Šulek in Inge Vogrin Mlakar

2008-09

Priznanja ob koncu so prejeli za uspešno sodelovanje: Zvone Batista, Katica Dajčar, Maja Dolinar, Angela Fujs, Danica Gregorčič, Marjanca Habjanič Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Mira Ribič Turičnik, Majda Senica - Vujanovič, Ivanka Simonič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Ana Šmarčan, Magda Šulek, Rosvita Švajger in Inge Vogrin Mlakar.

 2007-08

Program delavnice so absolvirali: Zvone BatistaKatica DajčarMaja DolinarLjubica Dolinšek, Angela Fujs, Danica Gregorčič, Marjanca Habjanič Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Mirko Kotnik, Erika Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Tanja Lasbaher, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Ana-Marija Pušnik, Mira Ribič Turičnik, Majda Senica - Vujanovič, Matilda Simonič, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Ana Šmarčan, Rosvita Švajger, Darja Vaupotič McCord, Inge Vogrin Mlakar.

2006-07

Ciklus literarne delavnice so zaključili: Zvone Batista, Katica Dajčar, Maja Dolinar, Ljubica Dolinšek, Angela Fujs, Sonja Golec, Danica Gregorčič, Marjana Habjanič-Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Marija Pivec, Ana-Marija Pušnik, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simonič, Matilda Simonič, Tatjana Srbrnič, Ana Šmarčan, Rosvita Švajger, Mira Ribič Turičnik, Darja Vavpotič McCord in Inge Vogrin Mlakar.

2005-06

Literarno delavnico so uspešno zaključili: Zvone Batista, Ljubica Dolinšek, Pišta Farkaš, Angela Fujs, Sonja Golec, Danica Gregorčič, Marjana Habjanič-Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, Andreja Kračun, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Vlasta Mošič, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Marija Pivec, Zinka Poštrak, Ana-Marija Pušnik, Jožica Rožman, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Rosvita Švajger, Mira Ribič Turičnik, Darja Vavpotič McCord, Inge Voglin Mlakar.

2004-05

Vpisali so se: Emil Aranjoš, Zvone Batista, Katica Dajčer, Maja David, Ljuba Dolinšek, Franc Eržen, Pišta Farkaš, Angela Fujs, Sonja Golec, Danica Gregorčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, Tilka Kren, Metka Lampret, Štefka Lang, Vlasta Mošič, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Marija Pivec, Ana-Marija Pušnik, Jožica Rožman, Majda Senica, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Miroslav Šerod, Rosvita Švajger, Darja Vavpotič McCord.

2003-04

Zvone Batista, Angela Fujs, Sonja Golec, Danica Gregorčič, Jožica Hladin, Ivana Hauser, Erna Hölzl, Jana Jelen, Ana Nikolič, Sašo Pajtler, Zmaga Palir, Ana-Marija Pušnik, Antonija Senca, Majda Senica, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Štefka Lang, Pišta Farkaš, Jožica Rožman, Tatjana Petelinek, Vlasta Mošič, Darja Vaupotič McCord, Katica Dajčar, Marija Pivec, Maja David, Jana Krajnc, Maja Dolinar

2002-03

V literarno delavnico so se vpisali: Emil Aranjoš, Zvone Batista, Berta Čobal-Javornik, Maja Dolinar, Katica Dajčar, Pišta Farkaš, Angela Fujs, Sonja Golec, Dana Gregorčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Jana Jelen, Andreja Kleinberger, Jana Krajnc, Ana Nikolič, Zmaga Palir, Marija Pivec, Ana-Marija Pušnik, Božidar Rozman, Jožica Rožman, Antonija Senica, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Miro Škrab, Stana Šopar.

2001-02

 

V delavnici za starejše avtorje so sodelovali: Emil Aranjoš, Zvone Batista, Berta Čobal-Javornik, Maja Dolinar, Katica Dajčar, Pišta Farkaš, Angela Fujs, Sonja Golec, Dana Gregorčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Jana Jelen, Andreja Kleinberger, Jana Harman Krajnc, Ana Nikolič, Zmaga Palir, Marija Pivec, Ana-Marija Pušnik, Božidar Rozman, Jožica Rožman, Antonija Senica, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Miro Škrab, Stana Šopar.

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

V delavnici za starejše avtorje so sodelovali: Vera Brolih, Tihomila Dobravc, Štefan Farkaš, Sonja Golec, Zofija Kalar, Francka Marinič, Zmago Rafolt, Amalija Škrobar, Miro Škrab, Ana Nikolić, Ivana Dješnić, Tatjana Srebrnič, Jožica Rožman, Nada Krajnc, Klara Rudolf, Majda Senica, Marjetka Slavec, Damijan Kolar, Alojz Osojnik, Stana Šopar, Borica Vičar, Ivanka Simonič, Emil Aranjoš, Breda Springer, Damjana Piščanec, Božidar Rozman, Berrta Čobal Lavonik, Bernarda Polanc, Martin Zelenko, Breda Pugelj, Berrnarda Uršič, Alojz Osojnik. Razrednik je bila Sonja Golec. Delavnico je vodil Marjan Pungartnik.

Delavnice za mlajše avtorje so se udeleževali: Tatjana Jamnik, Danilo Klavžer, Orlando Uršič, Aleš Kop, Boštjan Koren, Mady Condé, Dragica Marinič, Marjan Šenet, Pavel Ocepek, Veronika Guček, Stane Črnčič, Jerneja Golob, Andrej Bergauer, Barbara Marčič, Tomaž Selinšek, Renato Zalokar, Zdravko Kokanović, Štefka Bohar, Jerica Kapun, Petra Trstenjak, Aleš Najdek, Branka Aleksander Popovič, Manja Zemljič, Aleksandra Žnidaršič, Aleš Tacer. Delavnico je vodil Marjan Pungartnik.

1995-96

1994-95

1993-94

1992-93